Thể LoạI Zambia

Các điểm tham quan chính của Zambia: danh sách, hình ảnh và mô tả
Zambia

Các điểm tham quan chính của Zambia: danh sách, hình ảnh và mô tả

Lãnh thổ của Zambia hiện đại đã có người ở từ thời cổ đại. Vào những thời điểm khác nhau, nhiều dân tộc sống ở đây, những người đã phát triển chăn nuôi gia súc, thợ rèn, phát triển mỏ đồng và cũng tham gia vào thương mại. Trong thế kỷ XVIII trên lãnh thổ này, bang Baroot được hình thành, tồn tại với chi phí lao động của nô lệ.

ĐọC Thêm
Zambia

Các điểm tham quan chính của Zambia: danh sách, hình ảnh và mô tả

Lãnh thổ của Zambia hiện đại đã có người ở từ thời cổ đại. Vào những thời điểm khác nhau, nhiều dân tộc sống ở đây, những người đã phát triển chăn nuôi gia súc, thợ rèn, phát triển mỏ đồng và cũng tham gia vào thương mại. Trong thế kỷ XVIII trên lãnh thổ này, bang Baroot được hình thành, tồn tại với chi phí lao động của nô lệ.
ĐọC Thêm
Загрузка...