Thể LoạI Người vatican

Điểm tham quan nổi tiếng của Vatican
Người vatican

Điểm tham quan nổi tiếng của Vatican

Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Nó được thành lập tương đối gần đây, vào năm 1929, theo Thỏa thuận Lateran. Mọi người trên thế giới đều nghe nói về anh ta, và đối với người Công giáo, anh ta là trung tâm của thế giới, bởi vì đây là nơi linh thiêng của Công giáo - nơi ở của Giáo hoàng Rome. Mặc dù diện tích nhỏ, chỉ 0.

ĐọC Thêm
Người vatican

Điểm tham quan nổi tiếng của Vatican

Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Nó được thành lập tương đối gần đây, vào năm 1929, theo Thỏa thuận Lateran. Mọi người trên thế giới đều nghe nói về anh ta, và đối với người Công giáo, anh ta là trung tâm của thế giới, bởi vì đây là nơi linh thiêng của Công giáo - nơi ở của Giáo hoàng Rome. Mặc dù diện tích nhỏ, chỉ 0.
ĐọC Thêm
Загрузка...