Thể LoạI Turkmenistan

Những điểm thu hút chính của Turkmenistan: hình ảnh và mô tả
Turkmenistan

Những điểm thu hút chính của Turkmenistan: hình ảnh và mô tả

Một tiểu bang tuyệt vời nằm ở Trung Á có một lịch sử lâu dài kể từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên. Kể từ tháng 10 năm 1991, Turkmenistan rút khỏi Liên Xô và giành được vị thế của một quốc gia độc lập. Ngày nay, nhà nước thế tục này là quốc gia duy nhất trên thế giới cung cấp cho công dân của mình một giới hạn về việc sử dụng miễn phí nhà ở và các dịch vụ xã.

ĐọC Thêm
Turkmenistan

Những điểm thu hút chính của Turkmenistan: hình ảnh và mô tả

Một tiểu bang tuyệt vời nằm ở Trung Á có một lịch sử lâu dài kể từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên. Kể từ tháng 10 năm 1991, Turkmenistan rút khỏi Liên Xô và giành được vị thế của một quốc gia độc lập. Ngày nay, nhà nước thế tục này là quốc gia duy nhất trên thế giới cung cấp cho công dân của mình một giới hạn về việc sử dụng miễn phí nhà ở và các dịch vụ xã.
ĐọC Thêm
Загрузка...