Thể LoạI Tống

Vương quốc Tonga - điểm thu hút chính
Tống

Vương quốc Tonga - điểm thu hút chính

Ở Polynesia, Thái Bình Dương có một quốc gia độc lập - Vương quốc Tonga. Nó bao gồm các hòn đảo có nguồn gốc san hô và núi lửa, trong đó có khoảng 172. Dân số sống trên 36 hòn đảo. Có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Tongai. Nhiều ngôn ngữ Tongai được sử dụng bởi một dân số lớn hơn.

ĐọC Thêm
Tống

Vương quốc Tonga - điểm thu hút chính

Ở Polynesia, Thái Bình Dương có một quốc gia độc lập - Vương quốc Tonga. Nó bao gồm các hòn đảo có nguồn gốc san hô và núi lửa, trong đó có khoảng 172. Dân số sống trên 36 hòn đảo. Có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Tongai. Nhiều ngôn ngữ Tongai được sử dụng bởi một dân số lớn hơn.
ĐọC Thêm
Загрузка...