Thể LoạI Tajikistan

Điểm tham quan của Tajikistan: hình ảnh và mô tả
Tajikistan

Điểm tham quan của Tajikistan: hình ảnh và mô tả

Tajikistan - một quốc gia cổ đại nằm ở Trung Á, trong giai đoạn từ 1924 đến 1991 là một phần của Liên Xô. Những đề cập đầu tiên về sự hình thành nhà nước trên lãnh thổ của Tajikistan hiện đại có từ thời kỳ trước cả thời đại của chúng ta. Do lịch sử hàng thế kỷ trên lãnh thổ Tajikistan, các di tích văn hóa được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO được bảo tồn: Sarazm.

ĐọC Thêm
Tajikistan

Điểm tham quan của Tajikistan: hình ảnh và mô tả

Tajikistan - một quốc gia cổ đại nằm ở Trung Á, trong giai đoạn từ 1924 đến 1991 là một phần của Liên Xô. Những đề cập đầu tiên về sự hình thành nhà nước trên lãnh thổ của Tajikistan hiện đại có từ thời kỳ trước cả thời đại của chúng ta. Do lịch sử hàng thế kỷ trên lãnh thổ Tajikistan, các di tích văn hóa được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO được bảo tồn: Sarazm.
ĐọC Thêm
Tajikistan

Những điểm thu hút chính của Dushanbe với hình ảnh và mô tả

Dushanbe là thủ đô của Tajikistan. Thành phố lớn này nằm ngay dưới chân núi. Phát triển cơ sở hạ tầng ở Dushanbe, thủ đô là một trung tâm công nghiệp và khoa học lớn của nước cộng hòa. Trong khu định cư mà thành phố xinh đẹp này sau này phát triển, thứ Hai là một ngày thị trường. Do đó, thành phố có tên của nó, được dịch từ ngôn ngữ Tajik Dushanbe là thứ Hai.
ĐọC Thêm
Загрузка...