Thể LoạI Swaziland

Swaziland: điểm tham quan và địa điểm đẹp
Swaziland

Swaziland: điểm tham quan và địa điểm đẹp

Swaziland là một vương quốc nhỏ ở Châu Phi. Tổng dân số 1.200.000. Khí hậu của Swaziland có tới ba vùng: núi vừa, cận nhiệt đới và nhiệt đới. Có những đỉnh núi đẹp như tranh vẽ (1800 m trở lên), và thảo nguyên và rừng mưa nhiệt đới. Hệ thực vật và động vật địa phương rất phong phú, một số loài thực vật và động vật chỉ được tìm thấy ở đây.

ĐọC Thêm
Swaziland

Swaziland: điểm tham quan và địa điểm đẹp

Swaziland là một vương quốc nhỏ ở Châu Phi. Tổng dân số 1.200.000. Khí hậu của Swaziland có tới ba vùng: núi vừa, cận nhiệt đới và nhiệt đới. Có những đỉnh núi đẹp như tranh vẽ (1800 m trở lên), và thảo nguyên và rừng mưa nhiệt đới. Hệ thực vật và động vật địa phương rất phong phú, một số loài thực vật và động vật chỉ được tìm thấy ở đây.
ĐọC Thêm
Загрузка...