Thể LoạI Xuameame

Suriname: điểm tham quan và những địa điểm đẹp
Xuameame

Suriname: điểm tham quan và những địa điểm đẹp

Tiểu bang nhỏ của Suriname (Hà Lan Guiana) nằm ở phía đông bắc của lục địa Nam Mỹ. 9/10 khu vực bang bang bị chiếm giữ bởi rừng ngập mặn và rừng nhiệt đới. Rừng ngập mặn và giley với hệ động thực vật phong phú của chúng là điểm thu hút chính đối với khách du lịch. Đi bộ dọc theo họ được dự đoán cả đi bộ và ca nô, vì Suriname là một quốc gia không chỉ có rừng, mà còn có vô số sông và suối.

ĐọC Thêm
Xuameame

Suriname: điểm tham quan và những địa điểm đẹp

Tiểu bang nhỏ của Suriname (Hà Lan Guiana) nằm ở phía đông bắc của lục địa Nam Mỹ. 9/10 khu vực bang bang bị chiếm giữ bởi rừng ngập mặn và rừng nhiệt đới. Rừng ngập mặn và giley với hệ động thực vật phong phú của chúng là điểm thu hút chính đối với khách du lịch. Đi bộ dọc theo họ được dự đoán cả đi bộ và ca nô, vì Suriname là một quốc gia không chỉ có rừng, mà còn có vô số sông và suối.
ĐọC Thêm
Загрузка...