Thể LoạI Sudan

Sudan: các điểm tham quan và địa điểm đẹp
Sudan

Sudan: các điểm tham quan và địa điểm đẹp

Quốc gia lớn nhất ở lục địa châu Phi là Sudan. Lịch sử của nhà nước này có từ 6 thế kỷ và, chắc chắn, có liên quan đến Ai Cập. Trong một thời gian dài, lãnh thổ này đã có người ở các niềm tin tôn giáo, chính trị và ý thức hệ khác nhau, cuối cùng dẫn đến máu đã đổ ra ở đây trong nhiều thế kỷ.

ĐọC Thêm
Sudan

Sudan: các điểm tham quan và địa điểm đẹp

Quốc gia lớn nhất ở lục địa châu Phi là Sudan. Lịch sử của nhà nước này có từ 6 thế kỷ và, chắc chắn, có liên quan đến Ai Cập. Trong một thời gian dài, lãnh thổ này đã có người ở các niềm tin tôn giáo, chính trị và ý thức hệ khác nhau, cuối cùng dẫn đến máu đã đổ ra ở đây trong nhiều thế kỷ.
ĐọC Thêm
Загрузка...