Bắc Triều Tiên

Điểm tham quan và hấp dẫn của Bắc Triều Tiên (có ảnh)

Bắc Triều Tiên nằm ở Đông Á. Ngày thành lập nhà nước là ngày 9 tháng 9 năm 1948, sau khi Hàn Quốc được tuyên bố. Người đứng đầu nhà nước là Chủ tịch Kim Jong-un, người ủng hộ xu hướng tư tưởng Juche, có nghĩa là "tự lực". Triều Tiên được coi là một trong những quốc gia khép kín nhất trên thế giới.
ĐọC Thêm