Thể LoạI Nicaragua

Nicaragua: các điểm tham quan và địa điểm thú vị
Nicaragua

Nicaragua: các điểm tham quan và địa điểm thú vị

Nicaragua là một đất nước hấp dẫn. Một mặt, nó rửa sạch Thái Bình Dương, mặt khác là Biển Caribê. Thủ đô của Nicaragua - Managua, thu hút sự chú ý của khách du lịch phù điêu núi, núi lửa, một loạt các cảnh quan không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh. Đây là một đất nước nghèo với nền kinh tế nông nghiệp.

ĐọC Thêm
Nicaragua

Nicaragua: các điểm tham quan và địa điểm thú vị

Nicaragua là một đất nước hấp dẫn. Một mặt, nó rửa sạch Thái Bình Dương, mặt khác là Biển Caribê. Thủ đô của Nicaragua - Managua, thu hút sự chú ý của khách du lịch phù điêu núi, núi lửa, một loạt các cảnh quan không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh. Đây là một đất nước nghèo với nền kinh tế nông nghiệp.
ĐọC Thêm
Загрузка...