Thể LoạI Micronesia

Điểm tham quan của Micronesia: danh sách và mô tả
Micronesia

Điểm tham quan của Micronesia: danh sách và mô tả

Micronesia là một nhóm các hòn đảo nhỏ ở Châu Đại Dương. Có tổng cộng chỉ hơn 1.500. Micronesia được chia thành bảy tiểu bang: Liên bang Micronesia, Quần đảo Marshall, Kiribati, Palau, Nauru, Quần đảo Bắc Mariana và đảo Guam. Nhà nước, với lịch sử hàng ngàn năm, đã tìm cách đến thăm các thuộc địa của các quốc gia sau: Tây Ban Nha, Đức, Anh, Mỹ, Nhật Bản.

ĐọC Thêm
Micronesia

Điểm tham quan của Micronesia: danh sách và mô tả

Micronesia là một nhóm các hòn đảo nhỏ ở Châu Đại Dương. Có tổng cộng chỉ hơn 1.500. Micronesia được chia thành bảy tiểu bang: Liên bang Micronesia, Quần đảo Marshall, Kiribati, Palau, Nauru, Quần đảo Bắc Mariana và đảo Guam. Nhà nước, với lịch sử hàng ngàn năm, đã tìm cách đến thăm các thuộc địa của các quốc gia sau: Tây Ban Nha, Đức, Anh, Mỹ, Nhật Bản.
ĐọC Thêm
Загрузка...