Thể LoạI Ma-rốc

Malawi: hấp dẫn và những điều để xem
Ma-rốc

Malawi: hấp dẫn và những điều để xem

Malawi là một tiểu bang nằm ở Đông Phi, cấu trúc bên trong là một nước cộng hòa tổng thống. Thủ đô là Lilongwe, ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh. Tổng diện tích của đất nước là 118.494 km2. Malawi có khí hậu xích đạo với lượng mưa mùa hè dồi dào. Sự cứu trợ của lãnh thổ chủ yếu là miền núi, khoảng 1% là vùng đầm lầy (Hồ Shirva).

ĐọC Thêm
Ma-rốc

Malawi: hấp dẫn và những điều để xem

Malawi là một tiểu bang nằm ở Đông Phi, cấu trúc bên trong là một nước cộng hòa tổng thống. Thủ đô là Lilongwe, ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh. Tổng diện tích của đất nước là 118.494 km2. Malawi có khí hậu xích đạo với lượng mưa mùa hè dồi dào. Sự cứu trợ của lãnh thổ chủ yếu là miền núi, khoảng 1% là vùng đầm lầy (Hồ Shirva).
ĐọC Thêm
Загрузка...