Thể LoạI Kenya

Điểm thu hút chính của Kenya: đánh giá, hình ảnh và mô tả
Kenya

Điểm thu hút chính của Kenya: đánh giá, hình ảnh và mô tả

Cộng hòa Kenya nằm ở phía đông của lục địa châu Phi. Cho đến năm 1963, nhà nước nằm dưới sự kiểm soát của thực dân Anh, và sau đó gia nhập Cộng đồng các quốc gia Anh. Về phát triển kinh tế và chính trị, Kenya là một trong những quốc gia phát triển nhất ở châu Phi, đặc biệt là khu vực phía đông.

ĐọC Thêm
Kenya

Điểm thu hút chính của Kenya: đánh giá, hình ảnh và mô tả

Cộng hòa Kenya nằm ở phía đông của lục địa châu Phi. Cho đến năm 1963, nhà nước nằm dưới sự kiểm soát của thực dân Anh, và sau đó gia nhập Cộng đồng các quốc gia Anh. Về phát triển kinh tế và chính trị, Kenya là một trong những quốc gia phát triển nhất ở châu Phi, đặc biệt là khu vực phía đông.
ĐọC Thêm
Загрузка...