Bờ biển Ngà

Côte d'ireire: điểm tham quan và địa điểm nổi tiếng

Bờ biển Ngà. Bờ biển Ngà. Tây Phi, Vịnh Guinean của Đại Tây Dương. Lãnh thổ mà người Ivorian gọi là Vùng đất Hy vọng. Một lần, một ngàn năm trước thời đại của chúng ta, những cư dân đầu tiên, những người lùn, đã định cư ở đây. Vào thế kỷ 15, người châu Âu đã đến đây. Vào cuối thế kỷ 19, Côte d'Ivoire trở thành thuộc địa của Pháp, cung cấp cho nó hạt ca cao, chuối và gỗ gụ.
ĐọC Thêm