Thể LoạI Guinea bissau

Guinea-Bissau - tổng quan tham quan (có ảnh)
Guinea bissau

Guinea-Bissau - tổng quan tham quan (có ảnh)

Thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, và là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới ở Bờ Tây Châu Phi là bang Guyanea-Bissau. Lãnh thổ của đất nước không lớn và bao gồm đất liền và hải đảo. Sống với mức lương từ 40 đến 150 đô la một tháng, dân số không thực sự có cơ hội phát triển du lịch ở những vùng đất này, điều này ảnh hưởng đến sự khan hiếm của những địa điểm thú vị cho du khách.

ĐọC Thêm
Guinea bissau

Guinea-Bissau - tổng quan tham quan (có ảnh)

Thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, và là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới ở Bờ Tây Châu Phi là bang Guyanea-Bissau. Lãnh thổ của đất nước không lớn và bao gồm đất liền và hải đảo. Sống với mức lương từ 40 đến 150 đô la một tháng, dân số không thực sự có cơ hội phát triển du lịch ở những vùng đất này, điều này ảnh hưởng đến sự khan hiếm của những địa điểm thú vị cho du khách.
ĐọC Thêm
Загрузка...