Thể LoạI Guatemala

Điểm tham quan của Guatemala: danh sách, hình ảnh và mô tả
Guatemala

Điểm tham quan của Guatemala: danh sách, hình ảnh và mô tả

Guatemala là một quốc gia ở Trung Mỹ với những đặc điểm rất đa dạng, cả về mặt chính trị và về mặt địa lý và du lịch, sẽ được thảo luận. Đất nước này khá nhỏ, nhưng thật may mắn khi giáp hai đại dương (Thái Bình Dương và Đại Tây Dương) và định cư trên dãy núi Cordillera - nơi đảm bảo sự hiện diện của nhiều cảnh quan đẹp trên lãnh thổ của nó.

ĐọC Thêm
Guatemala

Điểm tham quan của Guatemala: danh sách, hình ảnh và mô tả

Guatemala là một quốc gia ở Trung Mỹ với những đặc điểm rất đa dạng, cả về mặt chính trị và về mặt địa lý và du lịch, sẽ được thảo luận. Đất nước này khá nhỏ, nhưng thật may mắn khi giáp hai đại dương (Thái Bình Dương và Đại Tây Dương) và định cư trên dãy núi Cordillera - nơi đảm bảo sự hiện diện của nhiều cảnh quan đẹp trên lãnh thổ của nó.
ĐọC Thêm
Загрузка...