Thông tin chung

Toronto: các điểm tham quan và địa điểm yêu thích

Toronto là một thành phố nổi lên tại địa điểm của một khu định cư Ấn Độ cổ đại, những người thực dân đầu tiên trong số đó là người Pháp. Đây là thành phố lớn nhất của Canada và nằm trên bờ tây bắc của hồ Ontario. Thành phố được thành lập vào năm 1793 bởi những người nhập cư từ Anh. Ngày nay, Toronto là một đô thị hiện đại lớn và là một trung tâm công nghiệp quan trọng của Canada.
ĐọC Thêm