Đông Timor

Đông Timor - điểm tham quan và những địa điểm đẹp

Đông Timor là một quốc đảo độc lập (từ năm 2002) nằm giữa lục địa Úc và châu Á. Trong gần năm trăm năm, Đông Timor là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha, nhưng phần lớn dân số biết tiếng Anh hoàn hảo.
ĐọC Thêm