Thể LoạI Bhutan

Xem gì ở Bhutan: các điểm tham quan và địa điểm yêu thích
Bhutan

Xem gì ở Bhutan: các điểm tham quan và địa điểm yêu thích

Vương quốc Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới nơi Phật giáo Mật tông được coi là tôn giáo chính thức, và hạnh phúc quốc gia thô là một chỉ số cho sự phát triển kinh tế. Nửa thế kỷ trước, việc đến đất nước nhỏ bé này nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở vùng núi Hy Lạp là điều hoàn toàn không thể.

ĐọC Thêm
Bhutan

Xem gì ở Bhutan: các điểm tham quan và địa điểm yêu thích

Vương quốc Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới nơi Phật giáo Mật tông được coi là tôn giáo chính thức, và hạnh phúc quốc gia thô là một chỉ số cho sự phát triển kinh tế. Nửa thế kỷ trước, việc đến đất nước nhỏ bé này nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở vùng núi Hy Lạp là điều hoàn toàn không thể.
ĐọC Thêm
Загрузка...