Thể LoạI Burundi

Điểm tham quan của Burundi: danh sách, hình ảnh và mô tả
Burundi

Điểm tham quan của Burundi: danh sách, hình ảnh và mô tả

Bang Burundi tương đối nhỏ nằm ở Châu Phi. Cho đến những năm 60 của thế kỷ trước, đất nước này là thuộc địa của Đức, và sau này - một nước Bỉ. Trên lãnh thổ có hồ, sông, thung lũng xinh đẹp và thác nước ồn ào. Tên không chính thức thứ hai của Burundi là Đất nước của 1000 ngọn đồi. Trong nhiều thập kỷ, một số lượng lớn các gia đình đã sống trên ngọn đồi bộ lạc của họ, tham gia vào các hoạt động nông nghiệp.

ĐọC Thêm
Burundi

Điểm tham quan của Burundi: danh sách, hình ảnh và mô tả

Bang Burundi tương đối nhỏ nằm ở Châu Phi. Cho đến những năm 60 của thế kỷ trước, đất nước này là thuộc địa của Đức, và sau này - một nước Bỉ. Trên lãnh thổ có hồ, sông, thung lũng xinh đẹp và thác nước ồn ào. Tên không chính thức thứ hai của Burundi là Đất nước của 1000 ngọn đồi. Trong nhiều thập kỷ, một số lượng lớn các gia đình đã sống trên ngọn đồi bộ lạc của họ, tham gia vào các hoạt động nông nghiệp.
ĐọC Thêm
Загрузка...