Thể LoạI Burkina Faso

Burkina Faso - Điểm tham quan nổi tiếng
Burkina Faso

Burkina Faso - Điểm tham quan nổi tiếng

Đất nước của những người trung thực, mặc dù có trữ lượng ấn tượng về đồng, quặng, titan, phốt pho, vàng, bạc, kẽm, niken và nước artesian trong đất, là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Dân số Burkina Faso cần thực phẩm, nước và giáo dục - khoảng một phần ba trong số đó là mù chữ, đó là kết quả của một quá khứ thuộc địa.

ĐọC Thêm
Burkina Faso

Burkina Faso - Điểm tham quan nổi tiếng

Đất nước của những người trung thực, mặc dù có trữ lượng ấn tượng về đồng, quặng, titan, phốt pho, vàng, bạc, kẽm, niken và nước artesian trong đất, là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Dân số Burkina Faso cần thực phẩm, nước và giáo dục - khoảng một phần ba trong số đó là mù chữ, đó là kết quả của một quá khứ thuộc địa.
ĐọC Thêm
Загрузка...