Thể LoạI Botswana

Những điểm thu hút chính của Botswana: đánh giá và hình ảnh
Botswana

Những điểm thu hút chính của Botswana: đánh giá và hình ảnh

Botswana là một thuộc địa cũ của Anh, một quốc gia có nguồn nước dồi dào trên sa mạc Kalahari. Sự thịnh vượng của nước góp phần vào sự đa dạng của hệ thực vật và động vật, nó như thể được hoàn thiện bởi hàng trăm loài động vật của Ark Ark. Do đó, Botswana được coi là một nơi lý tưởng để săn thú và 18% lãnh thổ của nó là các công viên và khu bảo tồn quốc gia.

ĐọC Thêm
Botswana

Những điểm thu hút chính của Botswana: đánh giá và hình ảnh

Botswana là một thuộc địa cũ của Anh, một quốc gia có nguồn nước dồi dào trên sa mạc Kalahari. Sự thịnh vượng của nước góp phần vào sự đa dạng của hệ thực vật và động vật, nó như thể được hoàn thiện bởi hàng trăm loài động vật của Ark Ark. Do đó, Botswana được coi là một nơi lý tưởng để săn thú và 18% lãnh thổ của nó là các công viên và khu bảo tồn quốc gia.
ĐọC Thêm
Загрузка...