Thể LoạI Ba Tư

Điểm tham quan của Bahamas: đánh giá và hình ảnh
Ba Tư

Điểm tham quan của Bahamas: đánh giá và hình ảnh

Bahamas nằm ở phía bắc Cuba và Caribbean, phía đông nam bán đảo Florida của Mỹ. Chúng là một quần đảo gồm bảy trăm hòn đảo, trong đó chỉ có 30 người sinh sống và hai nghìn rạn san hô. Nằm trên các hòn đảo, nhà nước dưới hình thức quân chủ lập hiến được chính thức gọi là Khối thịnh vượng chung của Bahamas.

ĐọC Thêm
Ba Tư

Điểm tham quan của Bahamas: đánh giá và hình ảnh

Bahamas nằm ở phía bắc Cuba và Caribbean, phía đông nam bán đảo Florida của Mỹ. Chúng là một quần đảo gồm bảy trăm hòn đảo, trong đó chỉ có 30 người sinh sống và hai nghìn rạn san hô. Nằm trên các hòn đảo, nhà nước dưới hình thức quân chủ lập hiến được chính thức gọi là Khối thịnh vượng chung của Bahamas.
ĐọC Thêm
Загрузка...